muktasir


  1. Muktasir

    [Nderek Tepang] Salam Kenal

    Jawi "Nderek tepang nami kulo Muktasir Sanu saking tlatah Magelang Jateng. Bade ngasu kaweruh ing hosting dumateng panjenenganipun kagem Master-master DWH." Indonesia "Kenalkan nama saya Muktasir Sanu dari Magelang Jateng. Ingin belajar hosting dari para Master-master DWH."

Top